Project information
Leader jako klíčový faktor výkonu týmu

Information

This project doesn't include Institute of Computer Science. It includes Faculty of Social Studies. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
MUNI/A/1081/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

V projektu se zaměřujeme na dva potenciálně silné faktory výkonu pracovního týmu - pracovní spokojenost a mindfulness. Zajímáme se o mediační vliv pracovní spokojenosti na vztah mezi chováním nadřízeného (transformační leadership) a výkonem jeho týmu. Ve druhé studii se zaměřujeme na vztah mezi mindfulness nadřízeného a výkonem jeho podřízených. Ve výzkumu využijeme vhodnější postupy a metody sběru dat, než jsou využity ve studiích, které jsou zaměřeny na vztahy mezi uvedenými proměnnými.

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info