Applied research at FI: search systems, security, data visualization and virtual reality

Information

This project doesn't include Institute of Computer Science. It includes Faculty of Informatics. Official project website can be found on muni.cz.

Předkládaný projekt pokrývá výzkumné aktivity realizované cca polovinou existujících výzkumných týmů Fakulty informatiky a jeho primárním cílem je podpora výzkumu doktorských a magisterských studentů. V projektu budou řešena aktuální témata v oblastech vyhledávacích systémů založených na podobnosti a zpracovávající Big Data; softwarových architektur a jejich optimalizace; bezpečnosti síťového provozu a počítačových systémů; zpracování a fúze hyperspektrálních digitálních obrazů pro zlepšení detekce různých záření; vizualizace a analýzy volných prostorů v molekulách a imersivní a rozšířené virtuální reality pro simulace fantomových končetin ale i morálních dilema.
Tento návrh tak navazuje na výsledky projektů specifického výzkumu „Aplikovaný výzkum Fakulty informatiky“ z let 2010-12 a následné projekty z let 2013-2016 a dále je rozvíjí. Jedná se o projekt, který komplexním způsobem přispívá k rozvoji doktorského studia se zaměřením na synergii s projekty operačních programů Výzkum a vývoj pro inovace a Podnikání a inovace (zejména v návaznosti na využití výzkumu směrem k aplikacím a rozvoji centra CERIT), jakožto i k rozvoji výzkumné a vývojové činnosti magisterských studentů a na podporu zajištění účasti studentů doktorského studia na mezinárodních vědeckých konferencích.

Publications

Total number of publications: 25


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info