Synergie pro vyšší kvalitu dat v síti vysokých škol a technický upgrade ekonomických systémů

Projekt je zaměřen na kvalitu spravovaných dat a poskytovaných výstupů v ekonomicko-správních informačních systémech vysokých škol, formulací tří cílů:
1. kvalita vstupních dat (analýza dopadů nové legislativy do procesů a dat, doplnění kontrolních mechanismů při pořizování a přebírání/předávání dat);
2. spolehlivost a relevantnost historických dat (kontroly, opravy a doplnění historických dat);
3. kvalita a dostupnost výstupních dat (podpora přístupu přes mobilní zařízení, rozšíření elektronizace procesů, jazykové mutace vybraných informací, revize datových zdrojů pro výroční zprávu, efektivní poskytování dat pro MŠMT a další orgány státní správy, výměna dat při zadávání veřejných zakázek).
Projekt staví na úzké spolupráci 25 vysokých škol ČR a dodavatelů jimi provozovaných ekonomických informačních systémů (EIS) iFIS, Magion a SAP. Spolupráce bude mít podobu společných analýz relevantní legislativy a systémů/registrů státní správy, a společných návrhů řešení, která budou následně realizována v uvedených EIS a dalších souvisejících informačních systémech řešitelských škol (v případě MU v Inetu). Výstupem projektu budou konkrétní zlepšení a modernizace integračních a komunikačních rozhraní informačních systémů, doplnění kontrolních mechanismů při pořizování dat, revize a opravy historicky vzniklých nekonzistencí v datech, a doplnění výstupů poskytovaných vysokými školami státní správě (v kontextu návrhu novely zákona o VŠ, zákona o veřejných zakázkách a další legislativy), dále vedení vysokých škol, zaměstnancům, studentům a rovněž veřejnosti.
Projekt je členěn na tři sekce podle EIS iFIS, Magion a SAP. Masarykova univerzita je koordinátorem sekce Magion, celkovou koordinaci vykonává ČVUT Praha.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info