Project information
Behaviorálně ekonomické experimenty v marketingu a managementu

Information

This project doesn't include Institute of Computer Science. It includes Faculty of Economics and Administration. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
MUNI/A/1021/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Projekt zahrnuje sérii experimentů a přípravu článků z experimentů z oblastí behaviorální ekonomie, u kterých je možná aplikace poznatků do podnikové praxe, zejména do managementu a marketingu. Výzkumným cílem projektu je odhalení psychologických, sociálních, kognitivních a emočních faktorů, které mají vliv na rozhodování spotřebitelů a na výkon zaměstnanců. Součástí projektu je vytvoření teoretického zázemí pro realizaci výzkumu behaviorálně ekonomických fenoménů s aplikací do podnikové praxe (tvorba monografie a překlad a validace zahraniční dotazníkové metody) a 5 experimentů zaměřených na paradox volby spotřebitele, vliv kontextu na rozhodování spotřebitele, zájmový branding, emailový marketing a sandwichovou zpětnou vazbu.

Publications

Total number of publications: 16


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info