Project information
Právo a technologie III (PAT III)

Information

This project doesn't include Institute of Computer Science. It includes Faculty of Law. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
MUNI/A/1320/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Navrhovaný projekt Právo a Technologie III navazuje na předchozí projekt Právo a technologie II (PAT II MUNI/A/0918/2013). Předmětem navrhovaného projektu je další zkoumání vlivu a dopadu nových technologií na normativní regulaci v ČR, EU a v rámci mezinárodního práva a to i v rámci unifikačních aktivit Rady Evropy a UNCITRAL. Kritická analýza rozhodnutí národních soudů a Soudního dvora EU je rovněž neoddělitelnou součástí zamýšleného projektu. Primárními oblastmi, kde je technologický vývoj nejmarkantnější, a které tak budou předmětem výzkumné činnosti, jsou zejména: právo duševního vlastnictví, právní informatika, kybernetická bezpečnost, otázky rozhodného práva v kyberprostoru, ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů online, e-commerce, on-line řešení sporů, regulace umělé inteligence a obecná teorie normativity virtuálních světů. Odborná veřejnost bude s výsledky projektu seznámena formou prezentací na relevantních národních konferencích a ve formě souboru odborných článků publikovaných ve fakultním časopise Revue pro právo a technologie. Paralelně bude projekt cílit na zapojení nových studentů doktorského studia a jejich školitelů do neformálního týmu již kooperujících pracovníků a studentů Právnické fakulty Masarykovy univerzity, která se technologickými obory práva systematicky a dlouhodobě zabývá.

Publications

Total number of publications: 39


Previous 1 2 3 4 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info