Project information
Autonomní systém prostorového směrování pro mobilní spoje (FIONA)

Project Identification
LF14035
Project Period
3/2014 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Institute of Computer Science
Cooperating Organization
GiTy a.s.
Proficomms s.r.o.

Projekt “Autonomní systém prostorového směrování pro mobilní spoje“ je součástí řešení mezinárodního projektu "Framework for Indoor and Outdoor Navigation Assistance" - FIONA, který je řešen v rámci clusteru ITEA2. Na řešení projektu se podílí celkem 16 partnerů z pěti zemí EU, včetně tří účastníků z ČR. Účastníci projektu z České republiky se podílí zejména na výzkumu a implementací inerciálních senzorů a inklinometrů pro stabilizaci, určování přesné polohy a směrování mobilních koncových komunikačních zařízení. Kromě podpory vývoje aplikací plánovaných v projektu FIONA se zabýváme aplikací používané hardwarové platformy v dalších oblastech a vývojem inklinometrických senzorů na bázi vláknové optiky.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info