Project information
Budova jako služba (BAAS)

Project Identification
LF13006
Project Period
7/2013 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Institute of Computer Science
Cooperating Organization
MDS Computer, s.r.o.
X-COM BASE, s.r.o.

Projekt s názvem "Budova jako služba" je součástí řešení mezinárodního projektu "Building as a Service", který je navrhován k podpoře v rámci clusteru ITEA2. Účastníci projektu z České republiky se podílí zejména na výzkumu virtualizace mikropočítačů vhodných pro připojení měřících čidel a dalších komponent automatizačních systémů budov.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info