Mobilní dedikované zařízení pro naplňování schopností reakce na počítačové incidenty (CIRC) (CIRC)

Project Identification
RO9070407110
Project Period
5/2013 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Defence of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics
Other MU Faculty/Unit
Institute of Computer Science

Veřejná soutěž je zadávána z důvodu potřeby rozšíření schopností reakce na počítačové incidenty (CIRC) do informačních a komunikačních systémů provozovaných v rámci operačního taktického systému velení a řízení (OTS VŘ) v polních podmínkách (v misích) a naplnění schopnosti kybernetické obrany v polních podmínkách, k čemuž jsme se zavázali v rámci naplňování schopností NATO v rámci plnění cílů FG 2008/E 2781 (NATO Information Assurance Framework) a požadavků Evropské unie v rámci naplňování vojenských požadavků (military requirements) schopností CNO (Computer Network Operations).

Publications

Total number of publications: 11


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info