Project information
Zaměstnáním nejlepších mladých vědců k rozvoji mezinárodní spolupráce (Postdoc II.)

Information

This project doesn't include Institute of Computer Science. It includes Rector's Office. Official project website can be found on muni.cz.
Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.3.00/30.0037 (kod CEP: EE2.3.30.0037)
Project Period
3/2013 - 9/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Rector's Office
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Medicine
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Arts
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Social Studies
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Science
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Informatics
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Education
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Sports Studies
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Economics and Administration
Other MU Faculty/Unit
Central European Institute of Technology

Cílem projektu je vytvoření pracovních míst pro nedávno vystudované české a zahraniční absolventy doktorského studia ve výzkumných týmech na devíti fakultách Masarykovy univerzity a výzkumném pracovišti Středoevropském technologickém institutu (CEITEC).
Realizace projektu přispěje k rozvoji zkušeností výzkumných pracovníků, sdílení poznatků mezi různými vědními obory, mobilitě vědeckých expertů a především zapojení do mezinárodních výzkumných týmů.
Z projektu budou profitovat zaměstnaní absolventi doktorských programů, členové výzkumných týmů, akademičtí pracovníci a studenti bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů. Širším dopadem aktivit je podpora základního i aplikovaného výzkumu v Jihomoravském kraji. Výsledkem projektu bude 40 pracovních míst postdoků, uskutečnění pracovních stáží, zintenzivnění kontaktů se zahraničními pracovišti, tvorba kvalitních výzkumných výsledků pod vedením zkušených mentorů a vyučování studentů, akademických a vědeckých pracovníků.

Publications

Total number of publications: 293


Previous 1 2 3 4 5 6 7 30 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info