Project information
Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

Information

This project doesn't include Institute of Computer Science. It includes Faculty of Medicine. Official project website can be found on muni.cz.
Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.2.00/15.0224
Project Period
10/2010 - 9/2013
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Cílem projektu je zvýšení IT gramotnosti akademických i neakademických zaměstnanců zúčastněných fakult Masarykovy univerzity tak, aby odpovídala potřebám výzkumu a výuky v prostředí dynamicky se měnících podmínek IT, zejména v souvislosti s nástupem nového operačního systému (Windows 7) a nové verze kancelářského balíku (Office 2010). Schopnost efektivního využití IT je v oblasti vědy a výzkumu naprosto klíčová. Přitom významná část zaměstnanců používá s obtížemi jen nejzákladnější nástroje, a pokročilejší funkce je schopna využít jen okrajově nebo neefektivně. V rámci navrhovaného projektu budou připraveny a realizovány kurzy a semináře zaměřené na použití nástrojů a technologií, které jsou pro výzkum a výuku na MU nejdůležitější - operační systém, kancelářský balík a zpracování digitálních materiálů. Připravené materiály budou navíc k dispozici všem zaměstnancům i studentům pro samostudium.
Projekt společně navrhují fakulty Lékařská, Přírodovědecká, Sportovních studií a Právnická.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info