CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Miloš Liška, narozen 25.11.1980 v Ostravě, ženatý, bezdětný.
Funkce na pracovišti
 • student
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2005: Mgr. Fakulta informatiky MU
  2003: Bc. Fakulta informatiky MU
  1999: Maturita, Gymnázium Jihlava
Vědeckovýzkumná činnost
 • Aplikace počítačových sítí se zameřením na přenos videa.
Universitní aktivity
 • Projekt Záznam přednášek na FI MU
Mimouniversitní aktivity
 • 2005: spolupráce na řešení projektu "Medigrid" sdružení CESNET
  2003--dosud: spolupráce na řešení projektu "Multimediální přenosy" v rámci výzkumného záměru sdružení CESNET "Vysokorychlostní síť národního výzkumu a její nové aplikace"
Vybrané publikace
 • LIŠKA, Miloš a Petr HOLUB. CoUniverse: Framework for Building Self-organizing Collaborative Environments Using Extreme-Bandwidth Media Applications. In Lecture Notes in Computer Science vol. 5415 Euro-Par 2008 Workshops - Parallel Processing. Las Palmas de Gran Canaria, Spain: Springer Berlin / Heidelberg, 2008, s. 339-351, 12 s. ISBN 978-3-642-00954-9. URL info
 • HOLUB, Petr a Miloš LIŠKA. Uncompressed HD Technology. In Internet2 IMT2006. 2006. URL info
 • LIŠKA, Miloš a Petr HOLUB. Standard Definition Stereoscopic Video. In Internet2 IMT2006. 2006. URL info
 • LIŠKA, Miloš. Multimedia Support for Individualized Learning. Pardubice: Zdravko Rusev EUROARCH, 2006. ITVIK CZ - proceedings. ISBN 80-903478-5-1. info
 • HOLUB, Petr a Miloš LIŠKA. Lecture Recording, Processing, Archiving, and Streaming. Atlanta, Internet2, USA: SURA/ViDe, 2005. SPR2005 - The 7th Annual SURA/ViDe Conference. URL info
 • HLADKÁ, Eva a Miloš LIŠKA. Infrastruktura pro zpracování záznamů přednášek. In Sborník 2. ročníku konference o elektronické podpoře výuky SCO 2005. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, s. 169-174. ISBN 80-210-3699-0. URL info
 • LIŠKA, Miloš. Snímání, přenos a zobrazování stereoskopického videa ve formátu DV. In Širokopásmové sítě a jejich nové aplikace. 1. vyd. Olomouc: VŠUP Olomouc, 2005, s. 84-88. ISBN 80-244-1035-4. info
 • LIŠKA, Miloš. Stereoscopic Video Using DV Format. Philadelphia, USA: Internet 2, 2005. URL info
 • HLADKÁ, Eva a Miloš LIŠKA. Asynchronní výuka založená na použití multimediálních záznamů. In SCO 2004: E-learning přichází. FF Mu, Brno: MU, 2004, s. 61-64. URL info
 • HLADKÁ, Eva, Petr HOLUB a Miloš LIŠKA. Modulární komunikační reflektor s DV přenosem. In Sborník konference Vysokorychlostní sítě 2004. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2004, s. 42-47. URL info
 • HLADKÁ, Eva, Miloš LIŠKA a Luděk MATYSKA. Multimedia Support for Individualized Learning. In Proceedings of the Fifth International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training. Istambul, Turkey: IEEE Catalog Number 04EX898, 2004, s. 4-9. ISBN 0-7803-8596-9. info
 • HLADKÁ, Eva a Miloš LIŠKA. Přednášky ze záznamu. In Širokopásmové sítě a jejich aplikace. Olomouc: CVP UP Olomouc, 2003, s. 130-133. ISBN 80-244-0642-X. info

10. 7. 2007

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info