Mgr. Šárka Ocelková

IT analyst, Information Systems Development


Correspondence Address:
Šumavská 416/15, 602 00 Brno

Office: 559
Žerotínovo nám. 617/9
601 77 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 5555
E‑mail:
CV
Person Identification
Workplace
 • Institute of Computer Science
  Masaryk University Brno
  Botanická 68a
  602 00 Brno
  Czech Republic
Employment Position
 • administrator ICT, programmer and analyst
Education and Academic Qualifications
 • 1999: Mgr. (magister), programme "Teacher Training for Secondary Schools", branch "Matematics - Informatics", theses: "Database Teaching at Secondary Schools" (advisor RNDr. Pavel Hajn)
Employment Summary
Scientific and Research Activities
Selected Publications
 • OCELKOVÁ, Šárka. Principy tvorby www prezentací na příkladě webu obecné konference. In Tvorba softwaru 2004. první. Ostrava: Tanger s.r.o Ostrava ve spolupráci s MARQ, 2004. s. 208-216. ISBN 80-85988-96-8. URL info
 • OCELKOVÁ, Šárka a Jaromír OCELKA. Metody tvorby www prezentací - zkušenosti z Masarykovy univerzity v Brně. In ITAT 2003 Information Technologies - Application and theory. první. Košice, UPJŠ v Košiciach: Edicné stredisko UPJŠ, 2004. s. 123-132. ISBN 80-7097-564-4. URL info
 • OCELKOVÁ, Šárka. Návrh a realizace WWW prezentace ČKR. In Tvorba softwaru 2003. Ostrava: Tanger, s.r.o., 2003. s. 161-169. ISBN 80-85988-83-6. info
 • OCELKOVÁ, Šárka a Jaromír OCELKA. Automatizace univerzitní prezentace. In UNINFOS 2001. Zborník príspevkov. Zvolen: Vydavateľstvo TU vo Zvolene, 2001. s. 124-128. ISBN 80-228-1062-2. info
 • KOHOUTKOVÁ, Jana, Ivan BURIAN, Šárka OCELKOVÁ a Vladimír ŠMÍD. Koncepce informační infrastruktury výzkumu a vývoje. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. 116 s. MU - výzkumné zprávy. URL info
 • PROCHÁZKOVÁ, Šárka a Jaromír OCELKA. Internetová prezentace MU v Brně. In UNINFOS 2000. Zborník príspevkov. Nitra: SPU v Nitre, 2000. s. 186-189. ISBN 80-7137-713-9. Informace o správě stránek serveru www.muni.cz MU Brno info
 • OCELKOVÁ, Šárka. Výuka databází na středních školách. Brno, 1999. 66 s. info

2004/08/25

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info