Mgr. Jaromír Ocelka

Department head, Information Systems Administration


Correspondence Address:
Šumavská 416/15, 602 00 Brno

Office: 574
Žerotínovo nám. 617/9
601 77 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 5554
E‑mail:
CV

Životopis

Vybrané publikace
 • OCELKA, Jaromír, Petra BUDÍKOVÁ, Petr HOLMAN, Martina KŘIVÁNKOVÁ a Martin SZABO. Jobs.MU - elektronické výběrové řízení na volná místa. 2015. Informace o software info
 • OCELKA, Jaromír. Správa Office 365 v heterogenním prostředí. 2013. Informace o software info
 • MĚCHÁČEK, Jaroslav, Jaromír OCELKA a Jana KOHOUTKOVÁ. CCP - A Communication Protocol for Masaryk University Clearing. In Proc. of EUNIS'2005. Manchester: University of Manchester, 2005, s. 1-5. info
 • OCELKA, Jaromír. Přenosy dat v heterogenním prostředí. In Tvorba softwaru 2004. první. Ostrava: Tanger s.r.o Ostrava, MARQ, 2004, s. 202-207. ISBN 80-85988-96-8. info
 • KOTRBA, Josef a Jaromír OCELKA. Budování hlasové sítě MU: podpora telefonie v informačních systémech. Zpravodaj Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, roč. 14, č. 4, s. 1-5. ISSN 1212-0901. URL info
 • OCELKA, Jaromír. WWW Server v přílivu uživatelů Internetu. In Tvorba softwaru 2003. první. Ostrava: Tanger s.r.o Ostrava, MARQ, 2003, s. 154-160. ISBN 80-85988-83-6. info
 • OCELKA, Jaromír. Poskytnutí autentizace v informačních systémech. In DATAKON 2003. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003, s. 259-264. ISBN 80-210-3215-4. URL info
 • OCELKA, Jaromír a Jaroslav MĚCHÁČEK. Uživatelská bezpečnost informačních systémů. In Tvorba softwaru 2002. první 2002. Ostrava: TANGER, s.r.o., 2002, s. 160-164. ISBN 80-85988-74-7. URL info
 • OCELKOVÁ, Šárka a Jaromír OCELKA. Automatizace univerzitní prezentace. In UNINFOS 2001. Zborník príspevkov. Zvolen: Vydavateľstvo TU vo Zvolene, 2001, s. 124-128. ISBN 80-228-1062-2. info
 • SKOUPÝ, Karel, Miroslav BENEŠOVSKÝ, Jana KOHOUTKOVÁ a Jaromír OCELKA. Gralan: grafová knihovna pro podporu univerzálního modelování. In DATAKON 2001. Proc. of the Annual Database Conference. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2001, s. 221-230. ISBN 80-227-1597-2. info
 • PROCHÁZKOVÁ, Šárka a Jaromír OCELKA. Internetová prezentace MU v Brně. In UNINFOS 2000. Zborník príspevkov. Nitra: SPU v Nitre, 2000, s. 186-189. ISBN 80-7137-713-9. Informace o správě stránek serveru www.muni.cz MU Brno info

24. 11. 2015

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info