Knihovnicko-informační centrum

Jsme zastřešující odborný celouniverzitní útvar pro koordinaci a rozvoj knihovnicko-informačních služeb na Masarykově univerzitě.

Co děláme a na čem spolupracujeme?

  • podílíme se na stanovování a prosazování hlavních směrů a priorit rozvoje automatizovaných knihovnicko-informačních služeb na MU
  • koordinujeme a metodicky vedeme ústřední knihovny fakult při realizaci fakultních knihovnicko-informačních systémů s cílem dodržení zásad vzájemné kompatibility a interoperability
  • zastupujeme MU v národních a nadnárodních sdruženích, projektech a aktivitách
  • rozvíjíme a provozujeme centralizované knihovnicko-informační systémy MU, tj. Aleph, Portál EIZ, Digitální knihovny a zastřešující Discovery
  • budujeme virtuální knihovny MU s využitím počítačové sítě a moderních informačních technologií
Vedoucí KIC
Kontakt
Webové stránky

Členové týmu

Jednotlivé fakulty MU zastupují v KICu ředitelé fakultních ústředních knihoven.                                

„Shromažďujeme. Zpracováváme. Uchováváme. Zpřístupňujeme.“

Hana Vochozková Hana Vochozková
Vedoucí Knihovnicko-informačního centra MU

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info