Divize IT služeb

Poskytujeme univerzitě IT zázemí, které odpovídá špičkové univerzitě 21. století. Vytváříme univerzitní komunitu, která spolupracuje se zaměstnanci a studenty, a to nejen v oblastech výzkumu a výuky. Společně tak budujeme IT prostředí, které univerzitě pomáhá naplňovat její cíle.

Bez popisku

Vedoucí divize

Filip Janovič

Filip na začátku roku 2020 převzal divizi IT služeb s cílem vnést do poskytovaných IT služeb na univerzitě větší kvalitu, efektivnost a atraktivnost. Zaměřuje se především na zvýšení IT profesionality, řízení IT služeb, automatizaci a na využití moderních technologií pro IT služby a nové projekty.

Čím se zabýváme

Bez popisku

IT Service Desk a CPS

Martin Mazánek

Řešíme požadavky od uživatelů a zajišťujeme nepřetržitý dohled nad službami ÚVT a nad CPS, jejímž návštěvníkům poskytujeme maximální pomoc a součinnost v případě potřeby. Máme také na starosti, aby počítače, tiskárny a nainstalované programy na MUNI vždy fungovaly bezvadně. Rovněž pořádáme školení pro aplikace Microsoft Office 365 a staráme se o telefony a softwarové licence.

Agenda
 • Technická podpora uživatelů (L2), řešení požadavků v tiketovacím systému
 • Technická podpora a metodické vedení v informačních technologiích námi spravovaných lokalit
 • Zapojení a konfigurace výpočetní techniky
 • Instalace operačního systému a dalšího softwaru
 • Oprava nebo upgrade počítačů
 • Odborná profilaxe NTB a PC
 • Instalace a konfigurace skenerů a tiskáren
 • Odborné konzultace v oblasti HW a SW
 • Studentský tiskový systém na MUNI (tiskárny, bankovníky)

Zajišťujeme v nepřetržitém provozu 24/7:

 • Příjem uživatelských požadavků formou telefonních hovorů (1111), tiketů a online chatu (it.muni.cz)
 • Sledování a správu požadavků, incidentů, problémů, přístupů a eventů a komunikaci o jejich stavu směrem k uživatelům
 • Aktivní monitorování služeb v rámci Dohledového centra (pomocí Icinga2 a Uptime)
 • Provoz a rozvoj ITSM nástroje včetně samoobslužného portálu a Jednotné provozní dokumentace
 • Proces řízení změn v infrastruktuře a IT službách
 • Identifikaci problémových oblastí, návrhy a dodání řešení pro zvýšení kvality služeb a prevenci budoucích problémů
 • Automatizaci IT Operations procesů a nástrojů
 • Provoz počítačové studovny (CPS) a služeb s ní spojených (např. správa serveroven)
Členové oddělení

Ing. Vladimír Schindler, Ph.D.
telefon: 549 49 8103
e‑mail:

Vladimír se stará o mobilní telefonii na univerzitě a také je zapojen do několika zajímavých projektů.

Ivo Šalomoun
telefon: 549 49 3550
e‑mail:

Ivo se stará o uživatele, aby jejich počítače, tiskárny, notebooky atp. vždy bezvadně fungovaly. Také se stará o bankovníky, studovny a jejich tiskárny.

Ing. Vlastimil Špaček
telefon: 549 49 7479
e‑mail:

Vlastimil se stará o telefonní ústředny, řeší plány tras telefonního vedení a ústředen u nových staveb či rekonstrukcí a další záležitosti související s pevnou telefonii.

Ondrej Zadžora
telefon: 549 49 5450
e‑mail:

Ondra se stará o uživatele, aby jejich počítače, tiskárny, notebooky atp. vždy bezvadně fungovaly. Také se stará o bankovníky, studovny a jejich tiskárny.

Mgr. Zdeněk Hruška
telefon: 549 49 4515
e‑mail:

Zdeněk se stará o správu a uživatelskou podporu Microsoft 365, vedle toho také pořádá na tyto nástroje školení.

Bez popisku

Centrální a systémová správa

Alexandr Kolovratník

Zaměřujeme se na správu a provoz systémů nutných pro každodenní chod univerzity. Naší motivací je efektivní využití zdrojů s maximálním výsledkem. Jsme jeden tým spravující mnoho systémů.Agenda
 • Centrální správa identit (AD)
 • Centrální správa serverů (Windows)
 • Centrální správa stanic (MECM)
 • Centrální správa software (MECM)
 • Správa Office 365
 • Správa Active Directory
 • Správa System Center Configuration Manager
 • Správa Webhosting cPanel
 • Univerzitní pošta
 • A další: JIRA, aplikace O365, tisková řešení, sběr logů ELK, terminálové služby, Windows licence, PSWS, PCSM, MS cloud Azure
Členové oddělení
Ing. Ondřej Buday
telefon: 549 49 3189
e‑mail:

Ondra rozvíjí univerzitní MS Active Directory a automatizuje správu serverů.

Mgr. Martin Kotlík
telefon: 549 49 5336
e‑mail:

Martin zajišťuje provoz MS System Center Configuration Manager a společně s Ondrou automatizuje správu serverů.​

Mgr. David Štencel
telefon: 549 49 8717
e‑mail:

O správu cloudové služby Office 365, rozvoj PSWS a CMDB se stará David společně s Honzou.

Ing. Darina Pešáková
telefon: 549 49 3525
e‑mail:

 Dlouhodobě mimo výkon práce

Darina má na starosti správu Office 365 společně s Davidem, kromě toho také zajišťuje i pokročilou podporu těchto aplikací.

Bc. Jiří Zwins
e‑mail:

Jirka spolu s Martinem spravuje MS System Center Configuration Manager, servery a Active Directory.

Bez popisku

Vývoj a datová analýza

Adriana Strejčková

Vyvíjíme software na míru a propojujeme různé nové i existující systémy tak, aby hladce spolupracovaly. Řešíme úlohy provozního charakteru a účastníme se rovněž vědeckých projektů.

Agenda
 • Identity management
 • Monitoring univerzitních počítačových studoven
 • Monitoring centrální správy
 • Monitoring přístupových a zabezpečovacích systémů
 • Aplikace pro správu počítačových studoven
 • Aplikace pro správu přístupových a zabezpečovacích systémů
 • Vyhodnocování dat, statistiky
 • Spolupráce na biomedicínských projektech
 • Spolupráce na klimatologických projektech
Členové oddělení
Ing. Pavel Pliska
telefon: 549 49 7114
e‑mail:

Pavel vyvíjí i udržuje rozsáhlé systémy a aplikace. Analyzuje a promptně řeší incidenty a požadavky uživatelů našich služeb a aplikací.

Ing. Aleš Roček, Ph.D.
telefon: 549 49 6006
e‑mail:

Aleš spolupracuje s Ústavem výzkumu globální změny AV ČR a podílí se také na medicínských projektech.​

Mgr. Dalibor Stuchlík
telefon: 549 49 8718
e‑mail:

Dalibor spolupracuje na biomedicínských projektech a podílí se také na projektech týkajících se identit a monitoringu.

Bez popisku

Řízení IT služeb

Tomáš Bejček

Pro plynulé řízení dodávky IT služeb řídíme implementaci kolaboračních nástrojů, spravujeme web it.muni.cz, dodáváme centrálně spravované licence a zabýváme se datovou analýzou.

Agenda
 • Řízení a vývojový cyklus IT služeb
 • Implementace kolaboračních nástrojů
 • Správa a rozvoj webu IT MUNI
 • Datová analýza
 • Řešení centrálně spravovaných licencí
Členové oddělení

Mgr. Pavlína Kasprzaková
telefon: 549 49 6798
e‑mail:

Pavlína se stará o softwarové licence, řeší jejich evidenci a nákup pro univerzitu.

Mgr. Radoslava Kacová
e‑mail:

Radka má na starosti datovou analytiku a vyhodnocování dat.

Bc. Jakub Šeliga
e‑mail:

Jakub je hlavním editorem webu IT MUNI, spolu s tím má na starosti také revize služeb.

Bez popisku

IT analytik

Břetislav Regner

Břetislav komě řízení a řešení projektů řídí implementaci a celkový rozvoj platformy Microsoft Office 365 napříč celou univerzitou. Zároveň působí také jako zástupce vedoucího divize.

Bez popisku

IT architekt

Jan Izydorczyk

Honza se věnuje technologické IT architektuře našich systémů a IT služeb tak, aby odpovídaly potřebám uživatelů a univerzity.

Bez popisku

Projektový manažer

Jindřich Zechmeister

Jindra se věnuje projektovému řízení a stará se o divizní i mezidivizní rozvojové projekty.

Bez popisku

IT architekt

Kamil Malinka

Kamil působí jako konzultant pro rozvojovou část divizních aktivit při navázání poskytovaných služeb do výzkumu a vývoje.

Kontaktujte nás pomocí mailu it@muni.cz.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info