Divize IT služeb

Poskytujeme univerzitě IT zázemí, které odpovídá špičkové univerzitě 21. století. Vytváříme univerzitní komunitu, která spolupracuje se zaměstnanci a studenty, a to nejen v oblastech výzkumu a výuky. Společně tak budujeme IT prostředí, které univerzitě pomáhá naplňovat její cíle.

Vedoucí divize

Filip Janovič

Filip na začátku roku 2020 převzal divizi IT služeb s cílem vnést do poskytovaných IT služeb na univerzitě větší kvalitu, efektivnost a atraktivnost. Zaměřuje se především na zvýšení IT profesionality, řízení IT služeb, automatizaci a na využití moderních technologií pro IT služby a nové projekty.

Čím se zabýváme

Centrální a systémová správa

Jan Izydorczyk

Zaměřujeme se na správu a provoz systémů nutných pro každodenní chod univerzity. Naší motivací je efektivní využití zdrojů s maximálním výsledkem. Jsme jeden tým spravující mnoho systémů.

Agenda
 • Univerzitní pošta (vč. O365 Exchange)
 • O365 Apps (Project, Sway, Delve, Power Automate,...)
 • O365 Azure Active Directory (vč. AADC)
 • O365 Dynamics
 • O365 Groups (MS Teams, Yammer, Streams, Tasks)
 • O365 PowerBI O365 Sharepoint
 •  MS Azure
 • MS Active Directory
 • Správa serverů
 • System Center Configuration Manager
 • Vývoj a provoz PowerShell Web Services
 • Správa studentských profilů
 • Tisková řešení
 • Webový hosting
 • Configuration Mangement Database (ITIL)
 • Dokumentační portál Confluence
 • Databázové systémy a databáze
 • ePrezenčka + Zkouškový režim
 • Správa licencí
 • Monitoring + sběr logů
 • PC State Manager
 • Podpora Filozofické fakulty
 • Terminálové služby
Členové oddělení
Ing. Ondřej Buday
telefon: 549 49 3189
e‑mail:

Ondra rozvíjí univerzitní MS Active Directory a automatizuje správu serverů.

Bc. Adam Dobiáš
telefon: 549 49 7650
e‑mail:

Adam spolu s Martinem spravuje MS System Center Configuration Manager, servery a Active Directory.

Mgr. Jan Grundmann
telefon: 549 49 3182
e‑mail:

Honza spravuje a rozvíjí MS System Center Configuration Manager.

Mgr. Martin Kotlík
telefon: 549 49 5336
e‑mail:

Martin zajišťuje provoz MS System Center Configuration Manager a společně s Ondrou automatizuje správu serverů.​

Bc. Adrián Rošinec
telefon: 549 49 5134
e‑mail:

Adrián aktivně rozvíjí univerzitní webový hosting a CMDB.

Mgr. David Štencel
telefon: 549 49 8717
e‑mail:

O správu cloudové služby Office 365, rozvoj PSWS a CMDB se stará David společně s Honzou.

Radek Vlach
telefon: 549 49 7823
e‑mail:

Radek zastává důležitou roli ve správě a rozvoji Sharepoint a OneDrive.

Vývoj a datová analýza

Adriana Strejčková

Vyvíjíme software na míru a propojujeme různé nové i existující systémy tak, aby hladce spolupracovaly. Řešíme úlohy provozního charakteru a účastníme se rovněž vědeckých projektů.

Agenda
 • Identity management
 • Monitoring univerzitních počítačových studoven
 • Monitoring centrální správy
 • Monitoring přístupových a zabezpečovacích systémů
 • Aplikace pro správu počítačových studoven
 • Aplikace pro správu přístupových a zabezpečovacích systémů
 • Vyhodnocování dat, statistiky
 • Spolupráce na biomedicínských projektech
 • Spolupráce na klimatologických projektech
Členové oddělení

Mgr. Lukáš Daubner
telefon: 549 49 6192
e‑mail:

Lukáš se stará o monitorovací infrastrukturu a momentálně buduje v této oblasti novou širší platformu.

Ing. Pavel Pliska
telefon: 549 49 7114
e‑mail:

Pavel vyvíjí i udržuje rozsáhlé systémy a aplikace. Analyzuje a promptně řeší incidenty a požadavky uživatelů našich služeb a aplikací.

Ing. Aleš Roček, Ph.D.
telefon: 549 49 6006
e‑mail:

Aleš spolupracuje s Ústavem výzkumu globální změny AV ČR a podílí se také na medicínských projektech.​

Mgr. Dalibor Stuchlík
telefon: 549 49 8718
e‑mail:

Dalibor spolupracuje na biomedicínských projektech a podílí se také na projektech týkajících se identit a monitoringu.

Marketing a komunikace

Michal Vičar

Staráme se o to, aby studenti i zaměstnanci na MUNI věděli, jaké IT služby ÚVT poskytuje, a využívali je. Zároveň prezentujeme klíčové výzkumné oblasti, ve kterých mohou partneři s ústavem spolupracovat.

Agenda

Využíváme různé komunikační nástroje, díky kterým pomůžeme dostat sdělení tam, kam potřebujete. Mezi naše aktivity mimo jiné spadá:

 • propagace a komunikace ústavu dovnitř i vně univerzity
 • správa prezentačních webů a sociálních sítí ústavu
 • zpravodajství, příprava promo kampaní a materiálů
 • organizace celoústavních akcí, podpora dílčích akcí
 • digitální marketing
 • prezentační a reklamní předměty ÚVT
 • grafika a jednotný vizuální styl
Členové oddělení

Mgr. Filip Opálka
telefon: 549 49 6180
e‑mail:

Filip se stará o sociální sítě a informování o čemkoli, co se děje na ústavu.

Technická podpora uživatelů a služeb

Martin Mazánek

Máme na starosti, aby počítače, tiskárny a nainstalované programy na MUNI vždy fungovaly bezvadně. Rovněž pořádáme školení pro aplikace Microsoft Office 365 a staráme se o telefony a softwarové licence.

Agenda
 • Technická podpora uživatelů (L2), řešení požadavků v tiketovacím systému
 • Technická podpora a metodické vedení v informačních technologiích námi spravovaných lokalit
 • Zapojení a konfigurace výpočetní techniky
 • Instalace operačního systému a dalšího softwaru
 • Oprava nebo upgrade počítačů
 • Odborná profilaxe NTB a PC
 • Instalace a konfigurace skenerů a tiskáren
 • Příprava podkladů pro centrální nákupy výpočetní techniky
 • Odborné konzultace v oblasti HW a SW
 • Studentský tiskový systém na MUNI (tiskárny, bankovníky)
Členové oddělení

Mgr. Pavlína Kasprzaková
telefon: 549 49 6798
e‑mail:

Pavlína se stará o softwarové licence, řeší jejich evidenci a nákup pro univerzitu.

Ing. Darina Pešáková
telefon: 549 49 3525
e‑mail:

Darina pořádá školení pro uživatele aplikací Microsoft Office 365 a také v tomto segmentu zajišťuje technickou podporu.

Ing. Vladimír Schindler, Ph.D.
telefon: 549 49 8103
e‑mail:

Vladimír se stará o mobilní telefonii na univerzitě a také je zapojen do několika zajímavých projektů.

Ivo Šalomoun
telefon: 549 49 3550
e‑mail:

Ivo se stará o uživatele, aby jejich počítače, tiskárny, notebooky atp. vždy bezvadně fungovaly. Také se stará o bankovníky, studovny a jejich tiskárny.

Ing. Vlastimil Špaček
telefon: 549 49 7479
e‑mail: ,

Vlastimil se stará o telefonní ústředny, řeší plány tras telefonního vedení a ústředen u nových staveb či rekonstrukcí a další záležitosti související s pevnou telefonii.

Ondrej Zadžora
telefon: 549 49 5450
e‑mail:

Ondra se stará o uživatele, aby jejich počítače, tiskárny, notebooky atp. vždy bezvadně fungovaly. Také se stará o bankovníky, studovny a jejich tiskárny.

IT Service Desk a CPS

Marcela Valentová

Řešíme požadavky od uživatelů a zajišťujeme nepřetržitý dohled nad službami ÚVT a nad CPS, jejímž návštěvníkům poskytujeme maximální pomoc a součinnost v případě potřeby.

Agenda

Zajišťujeme v nepřetržitém provozu 24/7:

 • dohled pomocí Icinga a OpenView
 • zastřežování (i vzdálených objektů) pomocí IRIS
 • telefonní ústředna
 • velkoformátový tisk
 • dohled nad serverovnami s chráněným režimem
 • dohled nad EEZS/EPS
 • dohled nad celouniverzitní počítačovou studovnou

K tomu se tým IT Service Desk stará o vyřizování přijatých požadavků od uživatelů z univerzity.

Členové oddělení

Přemysl Kala
telefon: 549 49 4488
e‑mail:

Ivona Klimentová
telefon: 549 49 2122
e‑mail:

Ing. Olga Klimentová
telefon: 549 49 2122
e‑mail:

Martin Kubín
telefon: 549 49 2122
e‑mail:

Jakub Procházka
telefon: 549 49 2122
e‑mail:

Jana Ryšková
telefon: 549 49 2122
e‑mail:

Michal Skřenek
telefon: 549 49 2122
e‑mail:

Mgr. Jaroslav Šmarda
telefon: 549 49 2122
e‑mail:

Mgr. Václav Vašek
telefon: 549 49 2122
e‑mail:

Radovan Vlk
telefon: 549 49 2122
e‑mail:

Oddělení Řízení IT služeb

IT analytik

Břetislav Regner

Břetislav komě řízení a řešení projektů řídí implementaci a celkový rozvoj platformy Microsoft Office 365 napříč celou univerzitou. Zároveň působí také jako zástupce vedoucího divize.

IT architekt

Kamil Malinka

Kamil se věnuje technologické IT architektuře našich systémů a IT služeb tak, aby odpovídaly potřebám uživatelů a univerzity. Působí také jako konzultant pro vědeckou část divizních aktivit při navázání poskytovaných služeb do výzkumu a vývoje.

IT analytik

Martin Lebeda

Z pozice IT analytika Martin řeší především komplexní úkoly a problematiky při řešení zejména rozvojové činnosti divize. Analyzuje a konzultuje technické aspekty provozovaných služeb v projektech v rámci celé univerzity.

Incident Manager

Alexandr Kolovratník

Sašovým cílem je hladký provoz IT systémů a služeb, což obnáší dohled nad všemi aspekty procesu řízení incidentů skrz celý ústav. Saša navrhuje, řídí a odpovídá za to, když už nějaký problém či výpadek vznikne, aby byl řádně a co v nejkratším čase vyřešen a služba obnovena. Společně s kolegy také hledá možnosti, jak podobnému výpadku v budoucnu zabránit.

IT Service Manager

Pavlína Špringerová

Aby IT služby, které nabízíme, odpovídaly potřebám uživatelů, byly atraktivní a zároveň i efektivní v provozu, pomáhá Pavlína s celým životním cyklem IT služby už od jejího vzniku. K hledání vhodných řešení pro potřeby a problémy uživatelů využívá kreativní a designové přístupy a pro zefektivňování řízení a správu IT služeb pracuje s best practices dle ITIL.

Kontaktujte nás pomocí mailu it@muni.cz.