Centrum excelence pro kybernetickou kriminalitu C4e

Logo _C4e

Významná část výzkumu na ÚVT probíhá v českém centru excelence C4e. To vzniklo na základě dlouhodobé spolupráce vědců z různých oborů věnujících se problematice kybernetické kriminality a bezpečnosti.

C4e je akademické expertní centrum vytvořené jako součást Ústavu výpočetní techniky (ÚVT) Masarykovy univerzity (MU), které se zaměřuje na excelentní výzkum, vývoj a vzdělávání v oblastech kybernetické kriminality, kyberbezpečnosti a ochrany kritických informačních infrastruktur.

C4e využívá zázemí Ústavu výpočetní techniky a Masarykovy univerzity k realizaci multioborového výzkumu, při kterém je zohledňován nejen pohled technický, ale rovněž právní, organizační či sociální. C4e v rámci výzkumu úzce spolupracuje s aplikační sférou nejen na úrovni veřejnoprávních organizací (Národní bezpečnostní úřad, Policie ČR, zpravodajské služby, Armáda ČR), ale i soukromoprávních subjektů (technologické platformy, soukromé společnosti a spolky).

Více o centru C4e