Studentské práce a výuka

Hledáte zajímavé téma na bakalářskou, magisterskou či doktorskou práci?
Chcete se podílet na řešení konkrétních vědeckých problémů z nejrůznější vědních oborů?

Připojte se k nám. Na ÚVT působí školitelé i konzultanti doktorského studia, jejichž prostřednictvím se studenti bezprostředně zapojují do relevantních oblastí výzkumu úzce navázaného na konkrétní problémy ze všech vědních oborů a s výhledem praktického využití jak v centru, tak i v dalších lokalitách v ČR i zahraničí. Zajímavá témata najdete především v následujících centrech spadajících pod ÚVT:

  • Centrum CERIT-SC je národním centrem poskytujícím flexibilní úložné a výpočetní kapacity a související služby, s důrazem na exprimentální využití. Centrum CERIT-SC se zaměřuje specificky na zapojení studentů bakalářského, magisterského a zejména PhD studia do relevantních oblastí výzkumu úzce navázaného na konkrétní problémy související s využitím úložné a/nebo výpočetní kapacity ze všech vědních oborů, s výhledem praktického využití jak v centru, tak i v dalších lokalitách v ČR i zahraničí.
  • CSIRT-MU je bezpečnostní tým Masarykovy univerzity.  Zabývá se nejen řešením bezpečnostních incidentů, ale také výzkumem a osvětou uživatelů v oblasti počítačové bezpečnosti. Centrum zapojuje studenty bakalářského, magisterského a PhD studia do relevantních oblastí výzkumu v oblasti kybernetické bezpečnosti.

.