Výzkum a vývoj

Ústav výpočetní techniky je zodpovědný za rozvoj informačních a komunikačních technologií na Masarykově univerzitě.

 

ÚVT vyvíjí výzkumnou a vývojovou činnost s dlouhodobým výzkumným zaměřením na vlastní výzkumné a vývojové aktivity, na národní i mezinárodní úrovni, směřující k

  • rozvoji infrastruktury (výzkum v oblastech digitálních knihoven, healthware, rozsáhlých distribuovaných systémů, zpracování multimédií,...),
  • mezioborový výzkum společný s výzkumnými partnery - uživateli centra CERIT-SC, kteří vystupují nejen jako odběratelé výpočetních a úložných služeb, ale zejména jako partneři při výzkumu a produkčním nasazení jeho výsledků a
  • výzkum v oblasti kybernetické bezpečnosti a kyberkriminality (C4e). 

 

logo_cerit-sc        Logo _C4e

 

ÚVT podporuje výzkumné aktivity na celé MU zakoupením přístupu k mnoha elektronickým informačním zdrojům (EIZ) pro vědu, výzkum a výuku (přístup k nejžádanějším elektronickým časopisům).