Kdo jsme

Ústav výpočetní techniky je vysokoškolský ústav Masarykovy univerzity, zodpovědný za rozvoj informačních a komunikačních technologií na univerzitě. ÚVT vyvíjí výzkumnou a vývojovou činnost v oblasti informačních technologií s dlouhodobým výzkumným zaměřením na výzkum v oblastech digitálních knihoven, healthware, rozsáhlých distribuovaných systémů a zpracování multimédií ve vysoké kvalitě. Ústav dále v podstatné míře zajišťuje provoz, rozvoj, koordinaci a služby v nasazování informačních a komunikačních technologií na MU a zejména provoz a rozvoj akademických počítačových sítí a jejich zapojení do síťové infrastruktury vyšší úrovně, stejně jako rozsáhlých výpočetních a úložných kapacit univerzity. V čele ÚVT stojí jeho ředitel. Součástí ÚVT je centrum CERIT SC, které se zabývá podporou náročných výpočtů a zajišťuje provoz a další rozvoj výkonné výpočetní infrastruktury MU a její integraci v rámci národních i mezinárodních struktur.

Ústav výpočetní techniky poskytuje Masarykově univerzitě služby v následujících hlavních oblastech:

  • ekonomicko-správní a exekutivní informační systémy;
  • služby datových a hlasových sítí;
  • podpora náročných výpočtů a velkokapacitních datových úložišť;
  • knihovní systémy a elektronické informační zdroje;
  • počítačové studovny;
  • počítačová bezpečnost;
  • veřejná www-prezentace MU;
  • celouniverzitní nákupy a distribuce softwaru a vybraných technických komponent;
  • metodické řízení Laboratoří výpočetní techniky na fakultách MU.

Pro MŠMT ČR ústav vyvíjí a provozuje informační systém SIMS (celostátní matrika studentů vysokých škol).

V oblasti výzkumu je Ústav zapojený do sítě excelence EU s názvem CoreGRID a podílí se na řešení společného výzkumného záměru Fakulty informatiky a ÚVT „Vysoce paralelní a distribuované výpočetní systémy“. Dlouhodobou úzkou spolupráci rozvíjí také s akademickým sdružením CESNET, především v oblasti optických sítí, virtuálního prostředí pro spolupráci, programovatelného hardware a telemedicíny. Podílí se rovněž na rozvoji a správě českého akademického gridového prostředí (MetaCentrum) a na rozvoji sítě národního výzkumu. V oblasti digitálních knihoven jsou vyvíjeny a zkoumány technologie znalostních a informačních robotů pro vyhledávání a integraci informací. Tytéž technologie jsou – ve spojení s vysokorychlostními síťovými zařízeními na bázi programovatelného hardware – nasazovány pro sestavení efektivního a samospravujícího se systému pro detekci narušení na počítačové síti. Dlouhodobé společné aktivity rozvíjí Ústav s Národní knihovnou ČR v Praze při vývoji infrastruktury na sklízení a archivaci českého webu (WebArchiv). Velmi rozsáhlá je i spolupráce s nemocničními zařízeními v rámci celé ČR při rozvoji systému MeDiMed, metropolitního archivu digitálních medicínských obrazových informací.