Historie

Ústav výpočetní techniky MU (ÚVT) vznikl v roce 1979 jako součást Přírodovědecké fakulty UJEP Brno. O rok později byl z PřF vyčleněn a zařazen jako samostatné rektorátní pracoviště, poté se stal samostatnou součástí univerzity – vysokoškolským ústavem. V roce 1994 se koncepčně i personálně podílel na vzniku Fakulty informatiky MU. Po celou svou historii poskytuje ÚVT univerzitě služby v oblasti informačních a komunikačních technologií, a současně v této oblasti vyvíjí vědecko-výzkumnou a vývojovou činnost a podílí se na výuce.

Po svém vzniku sídlil ÚVT v prostorách Přírodovědecké fakulty MU na Kotlářské ulici, v letech 1990-1995 byl spolu s rektorátem univerzity dislokován do budovy Burešová 20 (nyní Nejvyšší soud ČR); od roku 1996 sídlí v areálu Fakulty informatiky MU na ulici Botanická 68a.

Hlavní oblasti činnosti ústavu v současnosti zahrnují centralizované výpočetní systémy včetně výkonných clusterů a virtualizovaných systémů, velkokapacitní datová úložiště, univerzitní počítačovou síť a komunikační infrastrukturu, správu uzlu národní sítě CESNET, bezpečnost datové sítě a služeb, počítačové studovny, ekonomicko-správní informační systémy, technologické systémy, podporu knihovnicko-informačních služeb, služby pro výzkumné týmy, studenty a další uživatele informačních a komunikačních systémů na univerzitě i v rámci ČR.

Dále by vás mohlo zajímat

Historické kalendárium

Archiv Zpravodaje ÚVT

Historie ředitelů

Významné osobnosti