Vedení ústavu


 • Ing. Martin Veselý
     zástupce ředitele pro strategii a služby
 • doc. Ing. Otto Dostál, CSc.
     zástupce ředitele pro vědu a výzkum
 • RNDr. Miroslav Bartošek, CSc.
     vedoucí divize, Divize kyberbezpečnosti a správy dat
 • RNDr. Jana Kohoutková, Ph.D.
     vedoucí divize, Divize informačních systémů
 • Mgr. Kamil Malinka, Ph.D.
     vedoucí divize, Divize IT služeb
 • Bc. Tomáš Zeman
     vedocí divize, Divize IT infrastruktury