Orgány ústavu

Kolegium ředitele

Členové Kolegia ředitele


 • Ing. Martin Veselý
     zástupce ředitele pro strategii a služby
 • doc. Ing. Otto Dostál, CSc.
     zástupce ředitele pro vědu a výzkum


 • RNDr. Miroslav Bartošek, CSc.
     vedoucí divize, Divize kyberbezpečnosti a správy dat
 • RNDr. Jana Kohoutková, Ph.D.
     vedoucí divize, Divize informačních systémů
 • Mgr. Aleš Křenek, Ph.D.
     vedoucí divize, Divize IT infrastruktury
 • Mgr. Kamil Malinka, Ph.D.
     vedoucí divize, Divize IT služeb
 • RNDr. Tomáš Rebok, Ph.D.
     zástupce vedoucího divize, Divize IT infrastruktury
 • Mgr. Břetislav Regner
     zástupce vedoucího divize, Divize IT služeb
 • Mgr. Michal Vičar
     vedoucí pracoviště, Oddělení vnějších vztahů

Vědecká rada

Členové vědecké rady

Interní členové

Externí členové

 • prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc.
     (Katedra kybernetiky, Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické v Praze)
 • Ing. Martin Svoboda
     (Národní technická knihovna)
 • prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
     (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava)