Technické kontakty

Univerzitní spojovatelka

Slouží pro přepojování hovorů v rámci Masarykovy univerzity. Podává základní informace o probíhajících přijímacích řízeních.

Tel: 549 49 1111

Dohledové centrum

Slouží pro hlášení kritických problémů s univerzitní IT infrastrukturou - výpadky sítě, datových úložišť, systému INET a Magion a podobně.

Tel: 549 49 4241

Technické dotazy a požadavky – helpdesk

Slouží pro hlášení libovolných technických požadavků a problémů. Helpdesk požadavek vyřeší nebo zajistí jeho předání příslušnému oddělení ÚVT.

Tel: 549 49 7722

e-mail: helpdesk@ics.muni.cz

Hlášení bezpečnostních incidentů

Slouží výhradně pro zasílání informací o bezpečnostních incidentech týkajících se IT bezpečnostnímu týmu CSIRT MU. Jak nahlásit incident...