Ústav výpočetní techniky MU připravil cvičení kyberbezpečnosti pro ČEPS, a.s.

7. září 2016

Ve dnech 7. a 8. září 2016 proběhlo v prostředí Kybernetického polygonu MU cvičení určené zaměstnancům a partnerům společnosti ČEPS, a.s.

Společnost ČEPS působí na území České republiky jako výhradní provozovatel elektroenergické přenosové soustavy (elektrická vedení 400 kV a 220 kV). Při cvičení jsme využili zkušenosti získané na národních cvičeních kyberbezpečnosti CyberCzech organizovaných ve spolupráci s Národním bezpečnostním úřadem.