Stříbrné medaile Masarykovy univerzity získali Jana Kohoutková a Miroslav Bartošek

6. března 2019

V dopoledních hodinách ve středu 6. března obdrželi dva naši kolegové z rukou rektora stříbrné medaile Masarykovy univerzity. Jana Kohoutková a Miroslav Bartošek tak byli oceněni za jejich mimořádný přínos univerzitě a zásluhy o její rozvoj.

Stříbrné medaile jsou společně s dalšími oceněními udělovány ke  stoletému výročí Masarykovy univerzitě. Této pocty se dostává předním pracovníkům za významná vědecká díla, upevňování významu MU, prohlubování spolupráce s tuzemskými i zahraničními institucemi a za zásluhy o rozvoj MU.

Předání medailí je možné vidět ve videu v čase 1:04:30

https://muni.cz/go/351073

Miroslav Bartošek je přední osobností digitalizace českého knihovnictví. Na Masarykově univerzitě inicioval a dlouhá léta vedl Knihovnicko-informační centrum a koordinoval digitalizaci katalogů největších univerzitních knihoven v České republice. V minulosti také působil ve funkci ředitele, nyní je vedoucí Divize kyberbezpečnosti a správy dat Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity.

Jana Kohoutková je jednou z klíčových osobností, která ovlivňuje oblast rozvoje univerzitních informačních systémů. Stála u zrodu vlastního intranetového systému Masarykovy univerzity INET a dodnes se podílí na jeho řízení. Koordinuje spolupráci s dodavateli externích informačních nástrojů a významně se zasloužila také o rozvoj internetové prezentace univerzity. V současnosti působí na pozici vedoucí Divize informačních systémů Ústavu výpočetní techniky Masarykovy.

stribrne_medaile