Rektor ke 100. výročí Masarykovy univerzity ocenil Zlatou medailí Václava Račanského

29. ledna 2019

Zlatou medaili obdržel 28. ledna, v den 100. výročí Masarykovy univerzity, Václav Račanský, ředitel Ústavu výpočetní techniky MU z let 1983—2012 a průkopník informatizace univerzity.

Spolu s ním ocenění v univerzitní aule na právnické fakultě obdrželi rektor Univerzity Komenského v Bratislavě Karol Mičieta, někdejší rektor Janáčkovy akademie múzických umění Ivo Medek a emeritní rektor Masarykovy univerzity Petr Fiala.

Předání medaile a proslov Václava Račanského můžete vidět ve videu v čase 1:02:48.

https://goo.gl/GjVv2S

Václav Račanský

Zásadně se zasloužil o rozvoj ústavu a jeho rozšíření. Ústav pod jeho vedením dokončil nespočet významných projektů zcela nezbytných pro dnešní fungování univerzity – zejména jde o zajištění výkonné výpočetní infrastruktury univerzity a její integrace v rámci národních  i mezinárodních struktur, zajištění přístupu k mezinárodním vědeckým informačním zdrojům, vybudování sítě univerzitních počítačových studoven, zavedení jednotného univerzitního knihovního systému, podpora náročných výpočtů a velkokapacitních datových úložišť nebo provoz webových stránek univerzity. Významně se podílel také na založení Fakulty informatiky Masarykovy univerzity, na které dodnes externě působí.

Václav Račanský patří k nejvýraznějším osobnostem své generace informatiků. Na Masarykově univerzitě stál při založení nového oboru zaměřeného na kyberbezpečnost a svou vědeckou a pedagogickou prací se mimořádně zasloužil o další rozvoj této oblasti. Masarykova univerzita a město Brno se tak díky jeho usilovné práci stávají centrem kyberbezpečnosti České republiky. V současnosti působí jako předseda Rady Národního centra kompetence pro kyberbezpečnost, spolupracuje také se silovými složkami státu zabývajícími se kyberbezpečností a kyberkriminalitou.

Fotografie z akce

https://goo.gl/URGFLo

Článek k události v univerzitním magazínu

https://www.em.muni.cz/udalosti/11354-video-masarykova-univerzita-oslavila-100-let-od-zalozeni-ocenila-vyznamne-osobnosti