Průzkum využití pěti známých neznámých služeb ÚVT

1. března 2018

Využíváte IT služby pro vědce a akademické pracovníky, které jsou na MU k dispozici? (např. tvorba webů, ISEP, elektronické schvalování stipendií a další)

Vyplňte prosím náš dotazník, ve kterém vám krátce představíme 5 užitečných služeb, o kterých jste možná nevěděli. Zároveň nám napovíte, jak vám můžeme usnadnit využití těchto služeb, tak aby vám pomáhaly v práci. 

Tyto vybrané služby jsou na MU plošně k dispozici. Dotazník má za cíl seznámit s nimi širší akademickou veřejnost a získat zpětnou vazbu od těch uživatelů, kteří je již využívají.

Dotazník je anonymní a je určen zaměstnancům MU. Jeho vyplnění vám zabere 10 minut.

Odkaz na dotazník: https://muni.cz/go/zname-nezname