Prozvánění z neznámých telefonních čísel se zahraniční předvolbou

10. dubna 2018

Ať už máte osobní nebo univerzitní mobilní telefon, sdílíme doporučení operátora Vodafone k podvodným zmeškaným hovorům ze zahraničí.

V současné době se všichni operátoři v ČR potýkají s masivním prozváněním zákazníků ze zahraničních čísel (např. předvolby +225, +247, +678 a další). Jedná se například o Pobřeží slonoviny, Ascension nebo Vanuatu.

Doporučujeme na neznámá čísla ze zahraničí zpátky nevolat. V případě, že na tato čísla zavoláte zpět, bude Vám hovor zpoplatněn sazbou pro mezinárodní volání.

Na stránkách Volání do zahraničí si po vložení předvolby do vyhledávače můžete zkontrolovat, z jaké země Vám bylo voláno. Pokud hovor z této země nečekáte, nevolejte zpět.

Pracujeme na tom, aby se na tato čísla nazpět volat nedalo. Bohužel ale podvodníci využívají stále nová a nová čísla, tato ochrana tak bohužel není 100%. Nejlepším řešením je proto na takové číslo nevolat zpět.

Aktuální hrozby a bezpečnostní rizika najdete na našich webových stránkách, doporučujeme také vždy dodržovat tipy z našeho bezpečnostního desatera pro snížení rizika spojená s používáním mobilního telefonu.

 

English:

Suspicious ringing from unknown numbers with foreign international codes

At present, all operators in the Czech Republic are facing a massive ringing attack from foreign numbers (e.g., presets +225, +247, +678 and others).

We recommend that you do not call back numbers from unknown countries. In case you call these numbers back, the call is charged at the international calling rate.

On our web page International Calls, you can check from which country you were called by entering the international code of the calling number in the search engine. If you do not expect a call from that country, do not call back.

We're working on blocking calls to these numbers. Unfortunately, scammers still use new and new numbers, so this protection is not 100%. Therefore, the best solution is not to call back suspicious unknown foreign numbers.