Projekt GISTRaLiK získal prestižní ocenění

26. července 2016

GISTraLik neboli Geografický informační systém tradiční lidové kultury (1750–1900) je unikátní projekt Ústavu evropské etnologie a Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity, který propojuje mapové podklady s informacemi z oblasti tradiční lidové kultury. Za jeho činnosti a přínos jej Česká národopisná společnost ocenila Čestnou cenou pěti rudých růží. 

Během tří let vývoje se GISTraLiK stal bohatým uložištěm znalostí o materiálních a nemateriálních projevech tradiční lidové kultury na Moravě. O jeho výjimečnosti a přínosu svědčí uznání odborné společnosti, která v sobotu 25. června 2016 předala ocenění zástupcům obou pracovišť podílejících se na projektu. Na Mezinárodním folklorním festivalu Strážnice tak cenu přijali Roman Doušek, Daniel Drápala a Pavel Bohumel. 

Na GISTraLik se můžete podívat zde.

Strážnice_24