Prezentovali jsme na Dni otevřených dveří FI MU

13. ledna 2017

V pátek 13. 1. 2017 jsme otevřeli prostory Kybernetického polygonu a představili potenciálním zájemcům o studium možnosti studia kyberbezpečnosti. Zájemci se dozvěděli o projektu KYPO, o možnostech zapojení do bezpečnostního týmu Masarykovy univerzity i reálné šanci participace na kybernetických cvičeních Cyber Czech. 

V laboratoři Sitola jsme uchazečům přiblížili simulace a modelování na superpočítačích nebo možnosti současných sítí při přenosu multimediálních dat. Na konkrétních příkladech jsme demonstrovali využití IT v různých oblastech života – v dopravě, medicíně, energetice nebo přírodních vědách.

Prezentovat budeme také na druhém termínu Dne otevřených dveří FI MU, a to 3. 2. 2017. Všechny, kteří by se rádi dozvěděli, jaké jsou možnosti studia kyberbezpečnosti na FI MU a nestihli náš první termín, tímto na událost zveme. 

Více informací je k dispozici zde: https://www.fi.muni.cz/admission/dod.xhtml.cs

 IMG_20170113_1406181