Nový web pomáhá vyznat se v historii Moravy

27. srpna 2015

Vstupní bránu pro hledání informací z dějin Moravy představili odborníci z Ústavu evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Jejich Geografický informační systém tradiční lidové kultury (zkráceně Gistralik), vytvořený ve spolupráci s Ústavem výpočetní techniky MU, mapuje materiály vypovídající o historickém období mezi lety 1750 až 1900. Využívat jej mohou odborníci, pedagogové různých úrovní nebo také laici zajímající se o historii, lidovou kulturu a kulturní dědictví.

Geografický informační systém lidové kultury čítá aktuálně více než 46 tisíc záznamů z publikovaných prací, rukopisů nebo map. Součástí databáze je asi 1000 fotografií a dobových obrazových pramenů, které se povedlo získat díky spolupráci s moravskými muzei a archivy. Inspirací mohou být také školní kroniky, jichž etnologové zpracovali několik desítek, nebo další archivní dokumenty vypovídající o všedním i svátečním životě před sto padesáti či dvě stě lety.

Do systému lze nahlédnout na http://gistralik.muni.cz a vyhledávat v něm lze dvěma způsoby. Informace o způsobech bydlení, zemědělství nebo socio-ekonomické situaci našich předků může uživatel hledat pomocí klíčových slov, či podle mapy. Pokud takový člověk do systému zadá dotaz, dostane odpověď ve formě soupisu dokumentů, které by pro něj mohly být zajímavé a také informace, kde je možné je nalézt.

„Systém představuje rozcestník, který momentálně asi nejrozsáhlejší formou ukazuje, jaké všechny materiály k daným tématům existují. Odborníci mají zpravidla o svém tématu přehled, ani oni ale nemají vždy ponětí o všech zdrojích, ať už vydaných nebo nevydaných, které existují,“ přibližuje Daniel Drápala, vedoucí celého projektu, který financovalo Ministerstvo kultury ČR.