Národní cvičení kybernetické bezpečnosti Cyber Czech 2015

6. října 2015

Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) ve spolupráci s Masarykovou univerzitou organizuje 6.-7. 10. národní cvičení kybernetické bezpečnosti Cyber Czech 2015.

Cílem je procvičit technické schopnosti a sdílení informací mezi jednotlivými týmy orgánů státní správy. Cvičení se poprvé odehraje ve speciálním prostředí Kybernetického polygonu, které umožní simulovat průběh útoků a obrany v bezpečném uzavřeném prostředí bez rizika dopadů na reálnou vnější infrastrukturu České republiky. Scénáře a technické řešení připravují pro NBÚ členové bezpečnostního týmu Masarykovy univerzity působící na Ústavu výpočetní techniky.

Kybernetická cvičení jsou součástí příprav na neustále se zvyšující rizika hrozeb v kybernetickém prostoru.

Akce je přístupná pouze pro zvané účastníky.