Grid Computing Workshop 2015 pro akademiky

11. listopadu 2015

Zájemci z řad akademiků mohou v úterý 1. prosince 2015 zjistit, jak mohou pro svůj výzkum využít IT zázemí Masarykovy univerzity v oblasti výpočtů a úložišť.

Akce s názvem Grid Computing Workshop 2015 proběhne v Hotelu Continental v Brně (Kounicova 6) a letos bude zaměřena na bioinformatickou komunitu. Seminář si klade za cíl představit akademickým pracovníkům služby a novinky v gridovém a cloudovém prostředí MetaCentrumCERIT-SC.

Účast na semináři je bezplatná. Nabízené služby jsou dostupné pro akademickou veřejnost. Kapacita sálu je omezena, na akci je proto nutná registrace, která končí 26. 11.

Program, kontakt a registrace na stránkách Grid Computing Workshop 2015

 

Update 4. prosince:

Semináře se zúčastnilo téměř 80 vědeckovýzkumných pracovníků z MU i mimo ni. Prezentace jsou ke stažení přímo v programu akce: Grid Computing Workshop 2015