Masarykova univerzita mění mobilního operátora

11. září 2015

V průběhu měsíce září 2015 proběhne přechod Masarykovy univerzity k jinému mobilnímu operátorovi. Od stávajícího operátora T-Mobile MU přechází ke společnosti Vodafone, a to na dobu tří let na základě nově vysoutěžené "Rámcové smlouvy o poskytování mobilních telekomunikačních služeb". 

Pověřené osoby na pracovištích zajistí distribuci nových SIM-karet všem uživatelům služebních mobilních telefonů. Uživatelé by si proto měli data ze SIM-karty zazálohovat nebo převést přímo do telefonního přístroje. Telefonní čísla zůstávají nadále stejná.

Rozsah služeb u jednotlivých telefonních čísel bude zachován i po převedení čísla k novému poskytovateli. Služby MMS a prémiové SMS jsou u všech telefonních čísel zablokovány. Pokud je uživatel požaduje, je třeba se spojit s pověřenou osobou daného pracoviště.  

K samotnému přechodu (portaci) na Vodafone bude docházet postupně od pondělí 14. září po následující dva týdny.

Seznam poveřených osob na pracovištích, které zaměstnance s výměnou kontaktují, najdete na adrese https://is.muni.cz/auth/bb/prac/rect/dalsi/novyoperator.