V Kybernetickém polygonu probíhá již třetí běh cvičení Cyber Czech.

28. února 2017

V Kybernetickém polygonu MU proběhne již třetí běh kybernetického cvičení Cyber Czech 2016, určen tentokrát zahraničním účastníkům z několika států jižní Evropy.

Účastníci mají možnost vyzkoušet si obranu systému a sítě před reálnými útoky hackerů v izolovaném prostředí bez dopadu na vnější infrastrukturu.

Kybernetická cvičení jsou součástí příprav na neustále se zvyšující rizika hrozeb v kybernetickém prostoru. Na přípravách celé akce spolupracuje Ústav výpočetní techniky a Národní bezpečnostní úřad.