Tým ÚVT získal cenu ministra vnitra za bezpečnostní výzkum

2. listopadu 2016

Dne 2. 11. 2016 proběhlo slavnostní předání Ceny za mimořádné výsledky v oblasti bezpečnostního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací pro rok 2016 řešitelskému týmu Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity.

Cenu přijela do prostor Kybernetického polygonu MU osobně předat náměstkyně ministra vnitra Monika Pálková za výsledky, které byly dosaženy v rámci řešení projektu bezpečnostního výzkumu "Kybernetický polygon".

Projekt Kybernetický polygon se zabývá výzkumem, vývojem a sestavením unikátního prostředí pro analýzu hrozeb ohrožující bezpečnost kritických informačních infrastruktur. V prostředí lze vytvářet různorodé scénáře, díky kterým je možné zkoumat vznik, šíření a dopady aktuálních kybernetických hrozeb.

Kybernetický polygon umožňuje realizovat také školení a cvičení v oblasti počítačové bezpečnosti. Mezi realizovaná cvičení patří i cvičení Cyber Czech, které pořádá Masarykova univerzita ve spolupráci s Národním bezpečnostním úřadem a dne 19. 10. 2016 proběhl již jeho třetí ročník.

Odkaz na informace k projektu jsou k nalezení zde: http://www.kypo.cz

 

JIRI3199JIRI3200JIRI3211