Na MU proběhne další ročník cvičení kybernetické bezpečnosti Cyber Czech 2016

18. října 2016

Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) ve spolupráci s Masarykovou univerzitou organizuje 18.–19. října další národní cvičení kybernetické bezpečnosti Cyber Czech.

Cílem je procvičit technické schopnosti a sdílení informací mezi jednotlivými týmy orgánů státní správy. Cvičení se odehrává tradičně v prostředí Kybernetického polygonu MU, které umožní simulovat průběh útoků a obrany v bezpečném uzavřeném prostředí bez rizika dopadů na reálnou vnější infrastrukturu České republiky. Scénáře a technické řešení připravují pro NBÚ členové bezpečnostního týmu Masarykovy univerzity působící na Ústavu výpočetní techniky MU.

Kybernetická cvičení jsou součástí příprav na neustále se zvyšující rizika hrozeb v kybernetickém prostoru.

Akce je přístupná pouze pro zvané účastníky.