IT specialisté ze zahraničních vysokých škol na ÚVT

12. dubna 2016

Osmnáct IT specialistů ze zahraničních vysokých škol hostí od 11. do 15. dubna Ústav výpočetní techniky MU v rámci takzvaného MUST week (Masaryk University Staff Training Week). Program zahrnující prezentace a workshopy se zaměřuje na téma bezpečnosti v IT a odehrává se v KYPO labu. Doplněn je o paralelení sekce z různých oblastí IT od tvorby webů, IT podpory pro vědu až po nástroje pro spolupráci a komunikaci (detailní program).

Primárním cílem je sdílení dobré praxe podobně odborně zaměřených lidí se zkušeností z univerzitního prostředí a možnost diskuse dílčích témat až na technickou úroveň. Sekundárním pak navázání kontaktů pro případnou další užší spolupráci.

Podobně jako ÚVT mohou jiné skupiny zahraničních zaměstnanců v tomto týdnu navštívit i jiná pracoviště Masarykovy univerzity, například Středisko pro studenty se specifickými nároky, knihovny nebo Centrum zahraniční spolupráce MU.

20160412_110048 20160413_110111 20160413_105947