Aktualizujte si nastavení Wi-Fi eduroam

12. dubna 2017

Ve středu 12. dubna 2017 dojde v dopoledních hodinách ke změně konfigurace v nastavení služby eduroam, která může u uživatelů způsobit problém s připojením k této síti.
Doporučujeme uživatelům aktualizovat si nastavení, díky kterému budete vždy připojeni s maximálním možným zabezpečením.


Všechny podrobnosti k této změně a návody k potřebným změnám v konfiguraci u zasažených uživatelů jsou k dispozici na speciální stránce k eduroamu.


Ústav výpočetní techniky MU