Angličtina na počítačích v CPS na jeden klik

1. prosince 2016

V celouniverzitní počítačové studovně mají studenti nově možnost přepnout si český jazyk počítače na anglický poklepáním na ikonu umístěnou na ploše PC. Za prvních pět dní provozu si jazyk na angličtinu přepnulo 132 studentů.

Nabídce změny jazyka předcházel průzkum mezi studenty CPS, do kterého se zapojilo celkem 329 studentů (237 českých a slovenských a 92 z jiných zemí). Z průzkumu vyplynulo, že pokud by byl anglický jazyk nastavený jako výchozí pro všechny studenty, třetině českých a slovenských studentů by tato změna způsobila problémy. Nepřekvapí, že všichni zahraniční studenti, jejichž počet v CPS v posledních letech významně stoupl, možnost snadného přepnutí do angličtiny přivítali.

Vytvořili jsme proto jednoduchý přepínač pod ikonou umístěnou na ploše počítače. Po kliknutí na něj si může každý přepnout jazyk sám. Díky tomu se do angličtiny přepne nejen systém Windows, ale například i aplikace MS Office, které při manuálním přepnutí dosud v angličtině dostupné nebyly.

Pokud se postup využitý na CPS osvědčí, plánujeme stejný přepínač zavést na všechny další univerzitní počítačové studovny (UPS) ve správě ÚVT.