Katalog služeb


Připravili jsme katalog univerzitních IT služeb na adrese it.muni.cz. Stávající katalog ÚVT na těchto stránkách od 1. 5. 2017 přesměrujeme na stránky univerzitního katalogu. Jakékoli dotazy a připomínky přivítáme na helpdesk@ics.muni.cz


 

V katalogu služeb najdete standardně nabízené služby Ústavu výpočetní techniky.

Kromě nich ÚVT zajišťuje i komplexní služby pro podporu vědy a výzkumu zahrnující na míru poskytované nástroje pro ukládání dat, náročné vědecké výpočty a simulace, možnosti ad-hoc podpory při zpracování dat a vývoji algoritmů i dlouhodobější vědecké spolupráce.

Dále ÚVT vyvíjí vlastní vědeckou a výzkumnou činnost, zejména v oblasti IT bezpečnosti, systémů pro ukládání a zpracování rozsáhlých dat, zpracování a přenosů obrazu, ukládání citlivých medicínských dat, vysoce propustných sítí, knihovních systémů, Open Access a Open Data a dalších.

 

Bližší informace o těchto pokročilých službách najdete v části webu věnované výzkumu a vývoji.