Přehled pracovišť

Vedení ÚVT, sekretariát


Divize provozně-ekonomická


Divize komunikační infrastruktury


Divize výpočetní a úložné infrastruktury


Divize informačních systémů


Divize péče o uživatele