Hlášení bezpečnostních incidentů

Jak nahlásit bezpečnostní incident

 • Incidenty ohlašujte výhradně na e-mailový kontakt csirt@muni.cz 
 • Hlášení odesílejte z univerzitní adresy, máte-li nějakou.
 • V hlášení vždy, je-li to možné, uveďte:
  • Vaši totožnost (např. jméno, UČO, ...),
  • stručný, ale kompletní popis problému,
  • doménové jméno postiženého stroje a typ incidentu (např. phishing, spam, porušení autorského zákona),
  • je-li to pro řešení incidentu důležité, připojte k e-mailu přílohu,
  • v případě incidentů týkajících se elektronické pošty (např. phishing) připojte i původní znění e-mailu včetně kompletních hlaviček.
 • Bezpečnostní incidenty jsou zpracovávány v pracovních dnech v době od 9:00 do 16:00.
 • Potřebujete-li nahlásit incident mimo tuto dobu nebo z nějakého důvodu nemůžete odeslat hlášení elektronickou poštou, můžete incident nahlásit telefonicky na čísle +420 549 49 4242, které je obsluhováno napřetržitě.
 • Podrobnější popis procesu hlášení bezpečnostních incidentů je popsán v článku Jak hlásit počítačové bezpečnostní incidenty na MU.

Co je počítačový bezpečnostní incident

 • Ohrožení bezpečnosti nebo dostupnosti síťové infrastruktury MU (DoS, lámání hesel, skenování a další).
 • Útoky na uživatele sítě a služeb MU (např. phishing, e-mailové podvody a další).
 • Nebezpečí přesahující rámec jedné fakulty nebo součásti MU.

Co není počítačový bezpečnostní incident

 • Nález nakaženého souboru antivirem.
 • Příjem nevyžádané pošty, spamu, "v obvyklých mezích".
 • Nemožnost přihlásit se k počítači v učebně.
 • "Podivně" se chovající počítač.
 • Odcizení výpočetní techniky s důležitými daty (vč. USB klíčenek, přenosných disků).