Zajištění IT služeb na MU

Garantem IT na MU a správcem většiny univerzitní IT infrastruktury je Ústav výpočetní techniky (ÚVT), na jehož webu se právě nacházíte. Zde také najdete přehled služeb, které ÚVT nabízí.

ÚVT můžete kontaktovat prostřednictvím helpdesku.

Další pracoviště

Fakulta informatiky

Na Fakultě informatiky (FI) působí vývojový tým Informačního systému MU (IS MU, is.muni.cz). IS MU zajišťuje elektronickou agendu související se studiem, správu dokumentů i centrální podporu e-learningu a tvorby multimediálních materiálů.

LVT, CVT, CI(K)T

Každá fakulta a většina ostatních pracovišť univerzity spravuje vlastní výpočetní techniku (např. místní síť, počítače zaměstnanců, fakultní učebny, fakultní mailserver). Tato technika je obvykle ve správě fakultního pracoviště, označovaného jako:

  • LVT – Laboratoř výpočetní techniky
  • CVT – Centrum výpočetní techniky
  • CI(K)T – Centrum informačních (a komunikačních) technologií.

Služby, které fakulty a jejich IT pracoviště poskytují, se liší fakultu od fakulty. Kontakty na místa poskytující IT podporu najdete v přehledu IT pracovišť.

Oddělení, katedry, kliniky a ústavy

Některá oddělení, katedry, ústavy a kliniky spravují ještě vlastní techniku sloužící k výuce, provádění nebo řízení experimentů, zpracování vědeckých výsledků a dalším účelům.