VPN

VPN (virtual private network) poskytuje zaměstnancům i studentům přístup do univerzitní sítě například z domu, zahraničí nebo jiné univerzity. Po připojení k VPN se počítač bude chovat tak, jako by byl připojen přímo k univerzitní síti.

Studenti a zaměstnanci mohou tak využívat služeb, které jsou dostupné pouze z univerzitní sítě, i když v této síti zrovna nejsou. Po připojení k VPN získáte veřejnou adresu z rozsahu MU a tím například:

  • přístup k placeným informačním zdrojům MU odkudkoliv (seznam dostupných zdrojů pro MU: http://ezdroje.muni.cz/prehled/abecedne.php?lang=cs)
  • přístup ke službám dostupným pouze ze sítě MU (např. specializovaná zařízení a přístroje nebo přístup k univerzitním licencím).

Služba je určena:
Zaměstnancům MU | Studentům MUPřipojit k VPN můžete například PC s Windows, Mac OSX, Linux nebo jiným, mobilním zařízení s OS Android nebo iOS.

Poskytujeme také speciální (fakultní) VPN servery pro konkrétní pracoviště či skupinu osob. Tato skupina osob může být provázaná se skupinou v ISu MU a členství v dané skupině si může správce řídit sám.

Také poskytujeme službu personálního firewallu, která umožňuje nastavit konkrétní pravidla a omezení.

 

Pravidla

Připojením k VPN se počítač stává součásti univerzitní sítě. Je tedy třeba řídit se pravidly pro používání univerzitní sítě a dodržovat alespoň základní pravidla k zabezpečení počítače. Za porušení pravidel se považuje zejména:

  • rozesílání nevyžádané pošty
  • šíření počítačových virů
  • porušování autorských práv.

 


Další informace

Technická a další dokumentace  služby je dostupná na wiki http://wiki.ics.muni.cz/doku.php?id=vpn.