Správa počítačové sítě

Ústav výpočetní techniky zajišťuje provoz a správu centrálních prvků počítačové sítě MU. Kromě toho poskytujeme podporu správy sítě pro fakultní LVT a nabízíme pracovištím MU i možnost kompletního zajištění správy sítě.

Centrální (tzv. páteřní) síť MU se skládá z desítek km optických i metalických kabelů a z desítek aktivních prvků. Představuje základ celé počítačové sítě MU. Rozvoj a správu páteřní sítě MU zajišťuje ÚVT.

V jednotlivých lokalitách MU je rozvedena místní síť, která se skládá z jednotek až desítek aktivních prvků (switchů, routerů) a síťových kabelů rozvedených do zásuvek v kancelářích a laboratořích. Tato místní síť je pak připojena k páteřní síti zajišťující propojení se zbytkem MU a Internetem.

Místní sítě spravují místní IT oddělení (CVT, LVT) ve spolupráci s ÚVT, nebo přímo ÚVT.

ÚVT nabízí

  • Podporu při projektování sítě při výstavbě a rekonstrukcích, včetně přípravy technických podkladů pro výběrová řízení
  • metodické vedení a konzultace při návrhu architektury a správě sítě
  • kompletní převzetí správy sítě až po koncové aktivní prvky

Služba je určena:
Zaměstnancům MU 


Další informace

Technická dokumentace služby je dostupná na http://wiki.ics.muni.cz/doku.php?id=sprava_pocitacove_site.

Na vývěsce v IS MU najdete informace o plánovaných odstávkách počítačové sítě MU.