Síťové služby

  • Správa počítačové sítě – ÚVT zajišťuje provoz, správu a dohled páteřní počítačové sítě Masarykovy univerzity a nabízí možnost správy místních počítačových sítí na fakultách. Dále pomáháme při plánování a projektování sítí pro výstavbu a rekonstrukce. Bližší informace...
  • Monitorování síťového provozu – počítačové sítě a zařízení v nich připojená jsou častým cílem různých typů útoků. Provádíme neustálý monitoring síťové komunikace a detekci podezřelých aktivit. Také nabízíme možnost testování zabezpečení lokálních sítí a zařízení. Bližší informace...
  • Wi-Fi – eduroam, MUNI – zajišťujeme provoz dvou bezdrátových sítí, které pokrývají většinu prostor MU. Jsou dostupné všem zaměstnancům i studentům  MU. Bližší informace...
  • VPN – služba umožňující odkudkoliv ze světa využívat zdroje, které jsou jinak dostupné jen ze sítě Masarykovy univerzity. Bližší informace...
  • Poskytovatel identit – umožňuje zejména na webových stránkách využívat přihlašování přes UČO a sekundární heslo MU. Bližší informace...