Vydávání certifikátů

Systémy privátních a veřejných klíčů a s nimi spojených certifikátů slouží zaměstnancům pro zajištění důvěrnosti elektronické komunikace (šifrování) a zaručení identity partnerů při komunikaci (elektronické podpisy). Dále se používají pro zaručení identity serverů (serverové certifikáty).

(Uživatelům doporučujeme, aby se v otázkách certifikátů obrátili na IT pracoviště své fakulty.)

Osobní komunikace

Na MU se pro zajištění důvěrnosti a kontrolu identity používají dva typy certifikátů:

  • kvalifikované certifikáty – jsou používány pro oficiální komunikaci, například elektronické podepisování smluv, komunikaci s bankami, státní správou, e-zak a podobně. Vydává je certifikační autorita PostSignum České pošty, ale oprávnění zaměstnanci je získávají prostřednictvím aplikace RemSig v INETu. Vydávání těchto certifikátů je zpoplatněno. Bližší informace...
  • osobní certifikáty Terena – slouží zejména pro podepisování/šifrování komunikace prostřednictvím e-mailu, je možné je však použít i pro autentizaci vůči webovým či jiným serverům. Privátní a veřejný klíč i certifikát si může každý vygenerovat sám na portálu provozovaném sdružením CESNET. Vydání je bezplatné.

Serverové certifikáty

Pro servery Masarykovy univerzity je možné vydávat serverové certifikáty podepsané certifikační autoritou TERENA Certificate service. Výhodou těchto certifikátů je to, že podepisující certifikační autorita patří mezi kořenové certifikační autority, které jsou součástí instalací www prohlížečů a  uživatelé nejsou nuceni si doinstalovávat certifikát certifikační autority. Vydání certifikátu je zdarma.

Služba je určena:
Zaměstnancům MU


Další informace

Technická a další dokumentace služby je dostupná na wiki https://wiki.ics.muni.cz/vydavani_certifikatu