Centrální správa počítačů

Služba centrální správy je komplexní řešení pro správu koncových stanic, aplikací, uživatelských pracovních prostředí a jejich vzdálené administrace.

Služba je vhodná:

 • pro pracoviště MU s personalizovaným pracovním prostředím zaměstnanců (pracovní počítače přizpůsobené uživateli)
 • pro učebny MU určené ke specializované výuce
 • pro studovny MU s volným přístupem studentů

Služba je určena:
Zaměstnancům MUMísta připojená k centrální správě poskytují bezpečné a jednotné pracovní prostředí.

Služba využívá:

 • jednotné přihlašování pomocí standardních ověřovacích údajů (UČO a sekundárního heslo)
 • jednotné prostředí v OS Microsoft Windows 
 • standardní množinu základního softwaru, který je centrálně udržován
 • sjednocený přístup k tiskárnám a datovým uložištím.

V začleněných lokalitách jsou také k dispozici speciální licencované programy, které jsou kryty univerzitní licencí. Další programy lze začlenit dle individuálních požadavků.

Z hlediska správy počítačů poskytuje centrální správa např.:

 • bezobslužné instalace PC (operačního systému i softwaru)
 • pravidelné aktualizace centrálně poskytovaného softwarového vybavení
 • zpřístupnění nástrojů pro řešení problémů
 • vzdálený přístup na stanice
 • monitorování stanic
 • síťová úložiště.

Hlavním přínosem je výrazná celková úspora nákladů na správu a poskytování jednotného pracovního prostředí v rámci celé MU a to jak při výuce, tak v univerzitních studovnách.

Služba centrální správy je dostupná všem hospodářským střediskům MU a je poskytována zdarma.


Další informace

Technická a další dokumentace  služby je dostupná na wiki http://wiki.ics.muni.cz/doku.php?id=centralni_sprava.