Interní platební systém SUPO

Systém SUPO MU je celouniverzitní informační systém pro centrální evidenci plnění a úhrady pohledávek vybraných služeb Masarykovy univerzity. 

Přes SUPO jsou hrazeny:

  • ubytovací služby v kolejích MU
  • služby tisku a kopírování poskytované na fakultách a součástech MU
  • drobný prodej zboží a služeb
  • soukromé telefonní hovorné z pevných linek i mobilních telefonů
  • poplatky v knihovnách.

Finanční prostředky se vkládají:

  1. bezhotovostně včetně inkasa z osobních bankovních účtů, převodů částí mezd a plateb kartami prostřednictvím Obchodního centra IS MU
  2. hotovostně – vklady přes bankovníky a ojedinělé vklady pokladnami MU.

Služba je určena:
Zaměstnancům MU | Studentům MU


Jedním ze systémů napojených na SUPO je Systém drobného prodeje – SDP.

Systém umožňuje prodej drobného zboží a služeb s bezhotovostními úhradami z účtů SUPO prostřednictvím identifikačních karet MU. Je tedy velmi vhodný pro realizaci doplňkového prodeje drobného zboží či služeb v počítačových studovnách či knihovnách MU.


Další informace

Návody pro práci se systémem SUPO je po přihlášení dostupný v INETu na https://inet.muni.cz/app/index.jsp?id=ekon.supo.

Technická a další dokumentace  služby je dostupná na wiki http://wiki.ics.muni.cz/doku.php?id=supo.